Select Page

Rol: Video Director

multiplatform videocampagne

SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland die subsidies versterkt, samenwerkingen faciliteert en de noordelijke belangen behartigt in Den Haag en Brussel.

Video Director

Jaarlijks wordt er een Innovatiewerkplaats georganiseerd voor alle leden. Om deze dag visueel samen te vatten werd ik gevraagd om de videoproductie te doen.